Ochrana osobních údajů

Jsme firma Klinika Kasiopea s.r.o. s kontaktní adresou Feřtekova 739/16, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČ: 2011 27 751, DIČ: CZ 2011 27 751, vedená u Městského soudu v Praze, C 397177

  • JUDr. Miloš Kopecký, jednatel
  • +420 602 120 151
  • info@klinikakasiopea.cz

2. Jméno, příjmení, telefon a email je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje budou společností Klinika Kasiopea s.r.o. zpracovávány po dobu 6 měsíců.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Klinika Kasiopea s.r.o., tedy správcem osobních údajů.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.